spirála
Praha olympyjská...
Olympiáda v Česku
Naše kandidatura (zaplaťpámbu, dnes již neúspěšná) na pořádání olympiády v roce 2016 mě skutečně rozesmála, málem mi nedošlo, že i maličká země může trpět napoleonským komplexem, a snaží se vyskočit nad hlavy těch mnohem větších. Nesoudná ješitnost všech činovníků, kteří zatoužili zapsat se do historie země činem populárnějším než je politická zodpovědnost za kvalitu života svých voličů, mně během kampaně, podle níž jsem prý s nimi v jednom týmu (jako že nejsem!), zalomcovala rukou a přinutila mne se k tématu rovněž vyjádřit. Původní autoři mých předloh mi snad prominou karikaturu jejich děl.