spirála
PF pro Feronu Lekárna
"Ježišikriste..."(Novoročenka pro Feronu) Lekárna
Kramperová Svatba petra Pištěláka
Svatební oznámení pro Stáňu Kramperovou Svatební oznámení pro Petra Pištěláka

Akupunktura
Kresba k svatbě Petra Brabcové (věčný zájem - kolo)
a k pozvánce na sňatební pohostinu
Nebojte se akupunktury!

Messenger Messenger Messenger
Kromě toho, že Indiánům přinesl evropskou kulturu, přinesl náš kurýr z nejlepších, Kryštof Kolumbus, v polovině 16. století Evropanům brambory. Náš posel v pohodě urazil vzdálenost 42,2 km z Marathonu do Athén, aby oznámil Athéňanům jejich vítězství... Nechceme kazit dětem radost, ale Santa Claus je naším sezónním zaměstnancem a jsme s ním nesmírně spokojeni, jakkoli odmítá podřídit se firemnímu korporátnímu stylu...
Messenger Messenger Messenger
... i pozvav kníže Rostislav léta Páně 863 ze Soluně řecké bratří dvou, Cyrila a Metoděje zvaných... "Karel IV, ač ukrutný feudál, zaved' u nás víno a ne chmel...," zpívá se v muzikálu Starci na chmelu. Málokdo už ale ví, že byl jedním z prvních kurýrů používajících přilbu a espédéčka... Obdivovatelé Přemysla Oráče, bratři Voverkové, přinesli zemědělcům v roce 1825 ruchadlo...
Sada kreseb pro Messenger Service"Slavní kurýři, předkové Messengerovi"
Nechcete taky nakreslit?